På Terminalgatan i Hässleholm bedrivs lagerverksamhet under namnet Bulk Johansson Silo AB. Företaget erbjuder lagringsmöjlighet i såväl silos som i lagerbyggnader. 

               
              
Lagerkapacitet:

 Silo A  250 m3   Vi har 8 st silo A med total volym 2.000 m3
 Silo B  80 m3   Vi har 8 st silo B med total volym 640 m3
 Lagerutrymme  2.800 m2   Vi har 2 st lagerbyggnader med total yta 2.800 m2
 Skärmtak  1.000 m2   Vi har 2 st skärmtak placerade i anslutning till våra lagerbyggnader

  

                   
På båda bilderna finns silo B till vänster och silo A till höger. 
               
                
Till vårt förfogande har vi två containerdragare som kan hämta alternativt lämna containers direkt i hamnområdena.
Lagerområdet är dessutom placerat i direkt anslutning till järnvägsspåret viket ger goda förutsättningar att hantera material som transporteras via järnväg.


 
                                         


  
Vi erbjuder helheltslösningar för transport,
lagring, omlastning och konvertering till bulk.