Vi förnyar ständigt vår maskinpark för att tillgodose de miljökrav som ställs av såväl företag / kommun som privata kunder.
Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringar inom både miljö och kvalitet i företaget och innehar miljöcertifikat ISO 14001 samt kvalitetscertifikat ISO 9001.MILJÖPOLICY      

                                                                                                
Vi skall vid varje tillfälle & med utgångspunkt från kundens krav & åkeriets egna resurser & förutsättningar arbeta för:       
 • att förebygga föroreningar 
 • att ständigt förbättra verksamheten ur ett miljöperspektiv
 • att i tillämpbara delar följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt kundernas krav
 • att våra fordons miljöpåverkan skall begränsas så långt som möjligt
 • en bättre arbetsmiljö med ökat välbefinnande och större inflytande             
                                                                                     
KVALITETSPOLICY    
  
      

                                                 
Vi eftersträvar att tillfredsställa våra kunders behov & att överträffa deras förväntningar. Alla företagets anställda har del i ansvaret för kvaliteten & arbetar för ständig förbättring. Vår kvalitetspolicy innehåller följande huvudpunkter:
 • Våra tjänster skall karaktäriseras av hög kvalitet
 • Vi skall hålla avtalad tid och leverera godset i rätt skick
 • Vi skall erbjuda hög teknik- och servicenivå
 • Vi skall utifrån kundens krav & åkeriets egna resurser & förutsättningar erbjuda marknaden kostnadseffektiva transporter   

                                                                      
Företaget strävar efter att alltid utföra korrekta och tillfredställande transporter och vägleds via Svenska Åkeriförbundets  
Allmänna bestämmelser samt deras särskilda ansvarsbestämmelser Bulk 91.