Välkommen
Historik
Transporter
Lager
Ansvar
Kontakta oss
Kontoret
Galleri
Kontoret

Bulk Johanssons kontor är beläget ca 1 mil söder om Hässleholm, i den lilla byn Sandåkra.
Härifrån utförs transportledning, ekonomisk redovisning samt övrig administration.  

          
 

Vi arbetar efter devisen att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder.
Hos oss står servicen till kunden i fokus, och vi skapar därför gärna
specialanpassade lösningar åt varje kund!


VälkommenHistorikTransporterLagerAnsvarKontakta ossKontoretGalleri