Välkommen
Historik
Transporter
Lager
Ansvar
Kontakta oss
Kontoret
Galleri
Företagspresentation
Kontoret
Fordonsparken
Lagerhållning
Verkstaden
Kringverksamhet
Gamla fordon
Nostalgi
Nästa generation
Övrigt
Galleri
Företagspresentation Dessa bilder utgör en kortfattad beskrivning av vår verksamhet.
Kontoret Härifrån utförs transportledning, ekonomisk redovisning samt all övrig administration.
Fordonsparken

På dessa bilder finner ni ett urval av vår nuvarande fordonspark.

Lagerhållning

På Terminalgatan 1 i Hässleholm erbjuder vi lagerutrymme i silos och lagerbyggnader.

Verkstaden Bulk Johansson har en verkstad med en anställd mekaniker, Jimmy Rosberg.
Kringverksamhet Här ser ni ett urval av det arbete som utförs runt omkring vår kärnverksamhet.
Gamla fordon

Dessa är en del av de fordon som vi har använt oss av genom åren.

Nostalgi

Nostalgiska bilder.

Nästa generation Återväxten i företaget är garanterad. Under den här kategorin finner ni några söta små knattar som har börjat riktigt tidigt med att följa med pappa till arbete.
Övrigt De här bilderna är från vår firmafest i september 2011, på Hjelmsjöviks Restaurang & Pensionat.
0 objekt totalt

VälkommenHistorikTransporterLagerAnsvarKontakta ossKontoretGalleri