Välkommen
Historik
Transporter
Lager
Ansvar
Kontakta oss
Kontoret
Chaufförer
Galleri
Transporter
Bulk Johansson är transportfirman som har allt som behövs för transporter inom pulver/bulk. Vår fordonspark består av sammanlagt 14 ekipage enligt nedan:
 
 
Pulver/bulk
Pulver/bulk flottan innefattar 13 ekipage varav 3 är byggda för utlandstrafik. Dessa ekipage transporterar material såsom stärkelse och kalkstensmjöl. Vi har valt att utrusta pulver-ekipagen med tipptank. Några av dem är dessutom livsmedelsklassade för att kunna möta specifika kundkrav.


Containerdragare
TIll vårt förfogande har vi även en containerdragare som kan lasta 2 stycken 20 fots container alternativt en 40 fots container.

VälkommenHistorikTransporterLagerAnsvarKontakta ossKontoretChaufförerGalleri