Välkommen
Historik
Transporter
Lager
Ansvar
Kontakta oss
Kontoret
Chaufförer
Galleri
Chaufförer
Bulk Johansson har en av sina styrkor i sin kompetenta, ansvarsfulla och lojala personal. Chaufförerna har ett nära och mycket serviceinriktat samarbete med våra kunder.  


Våra chaufförer nås per telefon enligt nedanstående kontaktuppgifter:

PULVER / BULK

   AYE 804  André Evergren  0708-55 81 64
   Jonas Olsson  0730-45 40 07
   CUE 327  Patrik Svensson  0733-47 00 20
   Tobias Nilsson  0703-30 18 37
   DWO 052  Johan Rydström     0733-35 75 54
   Johan Thuresson  0703-30 18 33
   HCE 574  Thomas Lundin  0702-68 18 60
   ERX 212  Mikael Szuryn  0702-68 18 58
   Mikael Larsson  0708-59 22 29
   LBN 617  Leif Olofsson  0703-30 18 30
   LDL 212  Tommy Lindell  0702-68 18 62
   Stefan Åsbrink  0737-38 66 44
   NLG 630  Hardy Harrysson  0703-30 18 36
   OYT 905  Bengt Nilsson  0702-68 18 52
   Per-Anders Larsson  0702-68 18 61
   STP 646  Mikael Pettersson  0702-68 18 51
   Pär Ehrling  0705-54 91 97

PULVER / BULK / CONTAINER

    MTT 157  Maria Valentin 0702-38 11 12
   Lars-Göran Torstensson 0703-30 18 39
UTLAND

    BAG 284    Daniel Nilsson                                        0703-30 18 31
    JAT  689  Roland Jönsson  0702-68 18 65
    HHX 411  Bo Andersson  070-551 88 24

                                                

VälkommenHistorikTransporterLagerAnsvarKontakta ossKontoretChaufförerGalleri