Verkstaden

Bulk Johansson har en verkstad med en anställd mekaniker, Jimmy Rosberg.